Ons team heeft de ANBI-status. We zijn dus volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft fiscale voordelen op het gebied van onder andere erven, giften en schenken. Om deze status te krijgen en te houden moeten we een aantal zaken melden op onze website.

We zetten de gegevens voor de ANBI-status op een rijtje:

Stichting Hoeksche Waardrunners

Contactgegevens kunt u hier vinden.

Beschrijving van de Stichting:
De Stg Hoeksche Waardrunners (ANBI) is een team van 25 mensen Pinksteren de Roparun ondernemen.
Dat zijn acht lopers die in 40 uur van Parijs non stop naar R’dam lopen, geholpen door fietsers, verzorgers, cateraars, chauffeurs en busleiding.
Vanaf 1997 doen de HWrunners dit ( 2021: 25ste keer).
Deze tocht dient als ‘trigger’ om bij acties (verkoop chocoladeletters, bezorgen van (kerst-)post, e.a., en sponsors). zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die kanker hebben: “geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen”. Resultaat was zesmaal de grootste opbrengst en in totaal bijna 2 miljoen.
De teamleden komen uit de gehele Hoeksche Waard en vormen een redelijk vaste groep; allen gegrepen door de behoefte om voor kankerpatiënten het resterende leven beter van kwaliteit te doen zijn.

Beschrijving van het bestedingsdoel:
Het doel van de Roparun is het leveren van palliatieve zorg aan kankerpatiënten.
Alle Roparunteams ( ruim 300), meest uit Nederland, maar ook uit Frankrijk, België en Duitsland, brengen geld in dat via de Stichting Roparun wordt verdeeld.
De Stichting Roparun krijgt vanuit alle deelnemende landen aanvragen voor geldelijke ondersteuning.
Zoals cursussen voor kankerpatiënten, speciale aangepaste bedden, de clinic clowns, aangepaste BH’s, een weekend eruit met naasten, onderzoek en vele andere projecten die gericht zijn om het leven van kankerpatiënten nu dat nog mogelijk is te verbeteren.
Een commissie bestaande uit psychisch, sociale en medische deskundigen bepaalt de toekenning en legt hier verantwoording over af.

Beleidsplan Stichting Hoeksche Waardrunners
PDF – 10,1 KB 587 downloads
Stichting Hoeksche Waard Runners Bevestiging Bij Jaarrekening 2020 21
PDF – 72,2 KB 601 downloads
Stichting Hoeksche Waard Runners Jaarrekening 2020 21 2 De Concept 1633077228173
PDF – 223,4 KB 592 downloads